Hoppa till innehåll

Notarius Publicus i Stockholm

Behöver du hjälp av en notarius publicus? Vi kan hjälpa dig snabbt men samtidigt med den kunnighet och noggrannhet som krävs av en notarius publicus.

Notarius Publicus i Stockholm

Besök vårt kontor på Styrmansgatan 41 i Stockholm. Vi har drop-in under våra öppettider. Dessa framgår under fliken öppettider. Vårt kontor är alltid bemannat av egen personal under våra öppettider. Det är mycket enkelt att komma in till oss då vi har direktingång från gatan.

Vanligtvis kan du få med dig dina handlingar direkt. Ibland har vi dock en handläggningstid på upp till 24 timmar. Notarius publicus förordnas av Länsstyrelsen enligt Förordning (1982:327) om notarius publicus. Notarius publicus är latin och betyder ”offentlig sekreterare”.

Huvudsakligen hjälper vi dig med att bestyrka namnunderskrifter, fullmakter, översättningar, översättare, intyga adoptionshandlingar, bolagshandlingar, köpehandlingar, kopior, m.m. Vi utfärdar även apostiller. För att läsa mer om vad vi kan hjälpa dig med vänligen klicka dig fram i menyn ovan.

Advokat Rickard Grönstedt och jur.kand. Fredrik Grönstedt är förordnade som notarius publicus av Länsstyrelsen i Stockholm. Förordnandena gäller för Stockholm men som notarius publicus är man behörig att utföra förrättningar i hela landet.

Advokat Else-Marie Grönstedt var förordnad som ordinarie notarius publicus i Stockholm under åren 1999-2022. Dessförinnan hade hon varit biträdande notarius publicus under åren 1994-1999 samt hade även enskilda förordnanden sedan mitten av 1980-talet. Vår byrå har således mycket lång erfarenhet av att handlägga notarius publicus-ärenden.

I många länder är vårt namn välkänt vilket också utgör en kvalitetssäkring för kunden. I och med att vi har en notarius publicus som också är advokat ger detta i vissa fall, då det behövs, extra tyngd åt utfärdade handlingar till vissa länder. Som advokatfirma är vi skyldiga att följa och upprätthålla de etiska regler som Advokatsamfundet fastställt. Eftersom kraven för att få bli advokat är höga, och advokaterna dessutom står under fortlöpande tillsyn, är advokattiteln en extra kvalitetsstämpel.

Legalisering av namnteckningar

Handlingar där en signatur ska bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som ska skriva under handlingar måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling. Se under rubriken giltig ID-handling.

Legalisering av fotokopior

I de fall som kopior ska bestyrkas måste originalhandlingen medtas till kontoret. Vi tar sedan kopia på handlingen på plats hos oss.

Legalisering av firmatecknares namnteckning

För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten ska framgå. Vi kan även mot en avgift ta fram registerutdraget.

Legalisering av vissa fullmakter, levnadsintyg och affidaviter

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som notarius publicus ska intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass, ett utdrag från skatteverket eller annan svensk myndighet.

Legalisering av adoptionshandlingar

Vid bestyrkande av adoptionshandlingar ska dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är mellan 1-3 dagar. Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån. Om du har några frågor i anledning av detta är du välkommen att kontakta oss antingen via e-post eller telefon.

Vad är en Notarius Publicus?

En notarius publicus ska vara allmänheten behjälplig med att bland annat
  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).
  • Kontrollera lotteridragningar m.m.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har Kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.
  • Utfärda ”apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).
  • Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.
En notarius publicus är inte skyldig att
  • Ombesörja delgivning av handlingar
  • Utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom