Hoppa till innehåll

Apostille

Behöver du en apostille? Då hjälper vi dig snabbt och effektivt. Du kommer då till vårt kontor med handlingen varefter vi stämplar den med apostille. Nedan ser du exempel på vilka handlingar som kan erhålla apostille samt hur dessa ska vara utformade. De vanligaste handlingarna som behöver apostille är personbevis, handlingar som är legaliserade av en annan notarius publicus samt handlingar från Bolagsverket. 

Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje annan form av bestyrkande. Detta innebär att det normalt inte krävs ytterligare godkännande från utländsk ambassad. 

I Sverige är det sedan den 1 januari 2005 bara notarius publicus som utfärdar apostiller.

Exempel på handlingar som kan erhålla apostille direkt

 • Handlingar utfärdade av statliga myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Vägverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen)
 • Registerutdrag (t.ex. personbevis och utdrag från belastningsregistret)
 • Domstolshandlingar (t.ex. äktenskapsskillnad från tingsrätten)
 • Betyg/intyg från universitetet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
 • Handlingar undertecknade av notarius publicus
 • Handlingar undertecknade av svensk handelskammare
 • Översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)
 • Utdrag från födelse- och vigselbok

Varje handling som skall förses med apostille måste vara försedd med följande:

 • Stämpel i original från utfärdande myndighet där myndighetens namn framgår
 • Namnteckning och namnförtydligande på den person som försett handlingen med stämpel
 • Personens befattning vid myndigheten