Hoppa till innehåll

Historia

Tjänsten som notarius publicus fanns i norra Europa redan under mitten av 1200-talet. År 1661 fastställdes i Sverige en taxa för notarius publicus attester och protester men redan innan dess fanns funktionen nämnd i författning. Konung Oscar II signerade år 1882 en nådig stadga om notarius publicus-verksamhet. Tyngdpunkten låg då på växelprotester. Härefter har ändringar gjorts och nya stadgar och förordningar kommit. Den senaste lagen om notarius publicus är från 1981.

Sedan 1980-talet har advokat Else-Marie Grönstedt haft förordnanden som notarius publicus. Hon var ordinarie notarius publicus i Stockholm under åren 1999-2022. Hon var vidare biträdande notarius publicus i ett flertal år innan dess. Vi har således mycket lång erfarenhet av att handlägga notarius publicus-ärenden. 

Under senare delen av 1900-talet gick förordnanden som notarius publicus i praktiken i arv. Innan man kunde erhålla ett förordnande som notarius publicus behövde man ha varit biträdande notarius publicus till en ordinarie notarius publicus.

På detta sätt gick den som senare erhöll ett förordnade som notarius publicus i lära vilket säkerställde att kunskapen om uppdraget och erfarenheten inom området bibehölls. Det fanns genom detta betydligt färre förordnade notarii publici än vad som finns idag. Notarii publici är pluralformen av notarius publicus och används sällan idag. För att inte i onödan förvirra läsaren har vi dock använt den mer kända singularformen i vår text på hemsidan.

Ursprungligen fanns fyra notarius publicus-kontor i Stockholm. Vi är ett av de kontor som funnits längst och där vi har lärt oss arbetet som notarius publicus från grunden. 

Efter att under många år ha haft förordnanden som biträdande notarius publicus är nu advokat Rickard Grönstedt och jur.kand. Fredrik Grönstedt ordinarie notarius publicus.