Hoppa till innehåll

Spanska fullmakter

Behöver du legalisera handlingar till Spanien?

Det är vanligt att köpa och sälja fastigheter och bostäder i Spanien. För att kunna göra detta behövs vanligtvis att en fullmakt skickas till Spanien. Fullmakten erhåller du från din advokat, mäklare eller ombud i Spanien. Du tar med dig fullmakten till oss och skriver under den på plats på vårt kontor. Medta även personbevis som visar din adress och civilstånd. Efter att vi har legaliserat fullmakten måste den även förses med en apostille. Detta krävs alltid på handlingar som ska till Spanien. Vi har mycket stor erfarenhet av att handlägga spanska ärenden och gör detta dagligen. Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor gällande detta.

Är du gift och fullmakten omfattar försäljning av fast egendom måste både du och din make/maka underteckna handlingen även om det endast är du som är ägare till fastigheten. Enligt svensk rätt får inte fast egendom överlåtas eller avyttras utan make/makas medgivande.

Hur ska du göra?

  1. Kom in med fullmakten till oss och skriv under den på vårt kontor.
  2. Ta med ditt pass då detta ofta behöver legaliseras.
  3. Ta med ditt personbevis samt eventuella instruktioner som du har fått.
  4. Vi intygar handlingen
  5. Vi förser handlingen/handlingarna med apostille.