Hoppa till innehåll

Vissa intyganden

I vissa fall kan det krävas ett specifikt intygande. Det kan gälla intygande av svensk lag, intyganden gällande bolag, intyganden av bouppteckningar med mera. Dessa intyganden upprättas specifikt för den som begär detta och för det syfte som handlingen ska användas till. Vi kan då intyga sådana uppgifter som för oss går att kontrollera i allmänna register eller via myndigheter. För denna typ av uppdrag debiterar vi ett timarvode.